image image image image image image

Απλή Αμόλυβδη

Ανακαλύψτε γιατί η Απλή Αμόλυβδη της Shell είναι τόσο ωφέλιμη και τι μπορεί να κάνει για εσάς.

Η Shell δημιουργεί κορυφαία καύσιμα για περισσότερα από 100 χρόνια. Σήμερα, βάση αυτής της μακρόχρονης εμπειρίας, μπορούμε να σας παρέχουμε καινοτόμα και πρωτοποριακά καύσιμα. Η Απλή Αμόλυβδη είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να διατηρεί καθαρό τον κινητήρα και να παρέχει προστασία κατά της διάβρωσης.

Κάνουμε τα πάντα ώστε να κατανοούμε τις ανάγκες των πελατών μας.

unleaded

Στην πραγματικότητα, όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε κάνει τόσες πολλές δοκιμές δρόμου που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το γύρο του κόσμου εκατοντάδες φορές! Χάρη στη στενή παρακολούθηση της διαδρομής των καυσίμων μας από τα διυλιστήρια στο αυτοκίνητό σας, πιστεύουμε ότι προσφέρουμε καύσιμα υψηλής ποιότητας σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

Οι συνεχείς επενδύσεις σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα έχουν στόχο την ανάπτυξη καυσίμων που θα εξασφαλίζουν την καλύτερη κίνησή σας.

Το καύσιμο είναι ένα σύνθετο προϊόν που αποτελείται από διάφορα συστατικά. Σαν ελάχιστη απαίτηση, η σύνθεση κάθε καυσίμου πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες προδιαγραφές για τη χρήση καυσίμων σε διάφορες περιπτώσεις. Ωστόσο, οι προληπτικές διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει η Shell ξεπερνούν την απλή τήρηση των προδιαγραφών.
Θεωρούμε ένα καύσιμο ως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, όχι μόνο όταν ικανοποιεί τις σχετικές προδιαγραφές αλλά και όταν εξασφαλίζει την αξιόπιστη αναμενόμενη απόδοση σε κάθε περίπτωση, χωρίς να έχει επιβλαβείς συνέπειες κατά την παροχή, τη διανομή και τη χρήση του.

 

Η Απλή Αμόλυβδη βενζίνη είναι σχεδιασμένη να προσφέρει:

  • Καθαρισμό του κινητήρα
    Οι κινητήρες, προκειμένου να λειτουργούν σωστά, απαιτούν την είσοδο μιας συγκεκριμένης ποσότητας αέρα και καυσίμου και την μεγάλη ακρίβεια συγχρονισμού αυτής της ανάμειξης. Η μακρόχρονη χρήση κάποιων καυσίμων προκαλεί τη συσσώρευση ιζημάτων στο πίσω μέρος των βαλβίδων εισόδου. Έτσι, παρουσιάζεται μια καθυστέρηση στην είσοδο του καυσίμου στον κινητήρα, με αποτέλεσμα την χαμηλή ανάμειξη καυσίμου και αέρα που μειώνει την απόδοση του οχήματος. Η σύνθεση της Απλής Αμόλυβδης είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να αποτρέπει τη συσσώρευση ιζημάτων και να βοηθάει στην καλύτερη απόδοση του κινητήρα.
  • Προστασία κατά της διάβρωσης
    Πολλά από τα μέρη του συστήματος καυσίμων ενός οχήματος είναι μεταλλικά και, συνεπώς, υπάρχει το ενδεχόμενο της διάβρωσής τους. Η ειδική σύνθεση της Απλής Αμόλυβδης είναι σχεδιασμένη ώστε να προστατεύει τον κινητήρα και το σύστημα καυσίμων από τη διάβρωση.
    Μπορώ να αναμείξω την Απλή Αμόλυβδη με κάποια άλλη βενζίνη που δεν είναι Shell;
    Ναι. Η Απλή Αμόλυβδη της Shell μπορεί να αναμειχθεί με οποιαδήποτε άλλη αμόλυβδη βενζίνη. Ωστόσο, προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τις πιθανότητες να αντιληφθείτε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, σας προτείνουμε να γεμίζετε το αυτοκίνητό σας κάθε φορά με την Απλή Αμόλυβδη βενζίνη της Shell.

Μπορώ να αναμείξω την Απλή Αμόλυβδη της Shell με κάποια άλλη βενζίνη που δεν είναι Shell;


Ναι. Η Απλή Αμόλυβδη της Shell μπορεί να αναμειχθεί με οποιαδήποτε άλλη αμόλυβδη βενζίνη. Ωστόσο, προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τις πιθανότητες να αντιληφθείτε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, σας προτείνουμε να γεμίζετε το αυτοκίνητό σας κάθε φορά με την Απλή Αμόλυβδη βενζίνη της Shell.

Χορηγός PURE PLUS

pure-plus-xorigos

Συνεργασίες Shell

shell_ferrari_ducati

Επικοινωνία

5οΧΛΜ.ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ
T.K. 41500, ΛΑΡΙΣΑ
2410-851216
2410-616110