image image image image image image

Πως να επιλέξετε λιπαντικό

ΒΗΜΑ 1:
ΗΛΙΚΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΒΗΜΑ 2:
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΒΗΜΑ 3:
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SHELL HELIX
ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
0-4 ΕΤΗ ΣΥΧΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ULTRA
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ULTRA
5-7 ΕΤΗ ΣΥΧΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ULTRA*
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ PLUS DIESEL PLUS
8-12 ΕΤΗ ΣΥΧΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ PLUS** DIESEL PLUS
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ SUPER DIESEL SUPER
13 ΕΤΗ+ ΣΥΧΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ SUPER DIESEL SUPER

Χορηγός PURE PLUS

pure-plus-xorigos

Συνεργασίες Shell

shell_ferrari_ducati